Før du kjøper peisovn

Før du kjøper peisovn


Å kjøpe en peisovn er å investere i et møbel som du skal ha glede av i mange år. Derfor skal du vurdere behovene dine grundig før du kjøper. Ovnens plassering, boligtypen og det arealet som skal oppvarmes er like viktig for hvilke egenskaper ovnen bør ha, som dine egne, personlige ønsker og forventninger til stil og design. Du har kanskje en drøm om et sted hvor familien kan samles rundt bålet, eller kanskje har du et praktisk behov for å få et supplement til elektrisk oppvarming eller oljefyring. 

Varme på kort eller langt sikt

Det er ikke bare designet som skiller to ovner fra hverandre. Det gjør også forbrenningsteknikken og materialene. Kraftige materialer, solide hengsler og et godt isolasjonsmateriale er bare noen av de tingene du skal være oppmerksom på når du vurderer ovnens holdbarhet. I tillegg er det viktig å undersøke den pakningen som sitter mellom døren og ovnen. Er den av stål, er den vanskeligå skifte, og vil være mindre tettsluttende enn en keramisk glassfiberpakning. For alle materialene gjelder samme regel – jo bedre materialer og forarbeid, desto lengre tid får du glede av den nye ovnen. 

Bruk tiden på hygge i stedet for rengjøring

Generelt krever peisovner ikke mye rengjøring. Men du skal kontrollere alle pakninger og bevegelige deler før fyringssesongen begynner, og rense og rengjøre ovnen innvendig når fyringssesongen er slutt. I tillegg bør du ta ut røykvenderplatene for å se om det er fri passasje til skorsteinen. Vær oppmerksom på at ovnene er behandlet med en varmebestandig lakk som ikke tåler vann. Derfor skal alt vedlikehold, både innvendig og utvendig, foregå uten bruk av vann. Følg forøvrig alltid fabrikantens anvisninger.

Varme på få eller mange m2

Stort er ikke nødvendigvis best når du kjøper ny ovn. Det viktigste er at den ovnen du kjøper, har den rette effekten i forhold til det arealet du vil varme opp. Se alltid på driftsintervallet og fabrikantens angivelser. De fleste ovner har rikelig ytelse i forhold til behovet. Husk at en liten ovn med et lite brennkammer brenner rent ved lav ytelse, men den kan også avgi mye varme og likevel brenne rent. Derimot kan det være vanskelig å få en ovn med et stort brenn-kammer til å brenne rent med lav ytelse. Det vil si at jo større brennkammeret og ruten er, desto høyere ”grunnytelse” trengs 
det for at ovnen skal brenne rent. Når ovnen brenner med riktig ytelse, holder ruten og brennkammeret seg fri for sot. Velg derfor ovn i samråd med forhandleren, slik at du får en ovn som passer til ditt behov. 

Hygg deg med god samvittighet

Når du velger ny peisovn, er det viktigå kontrollere at ovnen er godkjent og sertifisert etter standarder som tar hensyn til miljøet. Som hovedregel gjelder det at jo flere standarder en ovn oppfyller, desto bedre er den for miljøet. Hos Lotus driver vi kontinuerlig forskning på hvordan vi kan produsere ovner som tar størst mulig hensyn til ovnens eier og miljøet rundt oss. Vi vil være ledende innen miljøriktig forbrenning, derfor blir ovnene våre testet for å oppfylle de strengeste europeiske standarder mht. partikkelmåling osv.