Fyringsveiledning

 
 

HVORDAN FYRE RIKTIG?

Ved å dekke bunnen av ovnen med en vedstabel å tenne på fra toppen halverer du partikkelutslippet fra skorsteinen, samtidig som veden blir utnyttet på en effektiv måte.

Når veden avgir blå flammer, er det et tegn på optimal forbrenning. Gule flammer inneholder mer sot og partikler.

1. BYGG BÅLET RIKTIG 

Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved, og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Når veden veier lite og har dype sprekker er det et tegn på at den er tørr. Slår du to kubber mot hverandre skal det lyde som når et balltre treffer en ball. Bruker du fuktig ved med mer enn 20% fuktighet, blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

2. TENN FRA TOPPEN 

Ved å tenne på fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man får god trekk i ovnsrør og pipe. Dette fører til at flammer får mer oksygen og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter på toppen av avtenningsveden for å sikre rask antenning, man unngår også unødvendig røyk i opptenningsfasen.

3. SØRG FOR NOK LUFT 

Det er viktig å passe på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenning. (Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa). Husk å åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt. Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme – (bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.)